Animationer, Bauer och Scener, november 2013

Joakim Jonsson - en guldgruva för att tolka John Bauers målningar. Jocke är animatör och har en säregen stil med förkärlek till just John Bauer, vilken tur! Jocke fattar pennan direkt och börjar skissa och redan någon vecka senare har vi fått några första utkast som stämmer väl överens med vår bild och samtidigt tar grundtanken ett steg längre. Efter ett första möte med Jocke landar vi i sex stycken scener och föreställningen får en tydlig grund att jobba vidare med. Nedan ses några av de målningar av Bauer som inspirerat oss.

Mer om Joakim Jonsson
http://www.filmbasen.se/filmare/joakim-jonsson