Kostymdesign och scenografi, januari 2013

Under en intensiv och snöig torsdag hölls möte om kostym och scenografi, mitt i ett hus i de djupa småländska skogarna strax söder om Jönköping. Kan arbetsplatsen bli mer inspirerande?!

Under detta första mer djupgående möte vid skissbordet, var utmaningen att hitta lösningar för de olika ombyten som behöver göras. Planen är att kostymen är scenografin och vice versa, så det sätter förstås kreativiteten på prov. Det konstaterades att gitarristen är den stabila och centrala punkten som förändras föga under föreställningen och därför bör hans utstyrsel kommunicera något som ligger nära föreställningens nav: Tronco - trädstammen. Det är också gitarrens musik som ska framhävas så därför får kostymen en återhållsam och sober utformning.

Färgskala valdes ut och det ser ut att bli något åt det här hållet. Återstår att hitta en passande blå färg för den djupa tjärnen...